„Minden gyermek különböző, és minden gyermeknek joga, hogy sajátos szükségleteihez, igényeihez, képességi szintjéhez, a maga üteméhez illeszkedő pedagógiai eljárások segítségével fejlődhessen, a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben.” (Pedagógiai Programunk)

Fenti pedagógiai alapelvünknek eleget téve óvodánk derűs, biztonságos környezetet nyújtva, szeretetteljes, tudatos pedagógiai munkával, színes élményekkel segíti a hozzánk járó gyermekek testi, érzelmi, értelmi fejlődését. Pedagógiai programunk kiemelt területei a művészeti nevelés, tehetséggondozás, képesség kibontakoztató felkészítés. Lelkes, nyitott, szakmailag jól felkészült csapatunk a gyermekek érdekeit szem előtt tartva dolgozik azon, hogy a hozzánk járó gyermekek egészséges, nyugodt és örömteli fejlődése megvalósuljon.

Bízunk abban, hogy óvodásaink harmonikus, boldog felnőtté válásának megalapozásában tevékenyen, támogatóan tudunk jelen lenni!

_1122613k_1122614k_1122602k

Maksainé Gecse Erika

igazgató