Fotóalbumok
Elérhetőségeink

Holdfény Utcai Óvoda
Intézményvezető:

Maksainé Gecse Erika
Telefonszám:
20/391-6984
23/423-014
23/423-238
E-mail címe:
holdfenyovi@holdfenyovi.t-online.hu
holdfeny.maksaine@holdfenyovi.t-online.hu
holdfeny.titkar@holdfenyovi.t-online.hu

Térkép

2040 Budaörs Holdfény utca 31 nagyobb térképen való megjelenítése

Bejegyzések ‘Hírek’ kategóriában

PostHeaderIcon ONLINE FOGADÓÓRÁK – 2020.09.04.

Kedves Szülők!

 

A kialakult helyzetre való tekintettel óvodapedagógusaink és fejlesztőpedagógusunk a következő időpontokban tartanak online fogadóórát.

 • keddenként 13:00-14:30 óráig a Holdacska csoport óvodapedagógusai,
 • szerdánként 13:00-14:30 óráig a Csillag csoport óvodapedagógusai,
 • csütörtökönként 12:30-14:00 óráig a Felhőcske csoport óvodapedagógusai,
 • péntekenként 13:00-14:30 óráig a Napocska csoport óvodapedagógusai,
 • szerdánként 13:30-14:30 óráig fejlesztőpedagógus.

A következő elérhetőségeken tudják keresni pedagógusainkat:

telefon: +36 23/423-014, +36 20 391 6984,

e-mail: holdfenyovi@holdfenyovi.t-online.hu.

 

Budaörs, 2020.09.04.

Maksainé Gecse Erika intézményvezető

PostHeaderIcon SZÜLŐI ÉRTEKEZLET – 2020. szeptember

KEDVES SZÜLŐK

 

Óvodai csoportjainkban a következő időpontokban tartjuk a nevelési év eleji szülői értekezleteinket:

 • Felhőcske csoport – 2020. szeptember 9. (szerda) 17:00 óra;
 • Napocska csoport – 2020. szeptember 10. (csütörtök) 17:00 óra;
 • Holdacska csoport – 2020. szeptember 14. (hétfő) 17:00 óra;
 • Csillag csoport – 2020. szeptember 15. (kedd) 17:00 óra.

 

Szülői értekezleteinket az óvoda udvarán tartjuk, kérjük, maszkot hozzanak magukkal.

 

Budaörs, 2020.09.03.

Maksainé Gecse Erika

intézményvezető

PostHeaderIcon TÁJÉKOZTATÓ A NEVELÉSI ÉV INDÍTÁSÁRÓL – 2020.09.03.

Kedves Szülők!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2020-2021-es nevelési évünk indulásával kapcsolatos tudnivalókról. A kialakult helyzetre való tekintettel, kérünk mindenkit a szabályok betartására, együttműködésre.

Óvodánkat kizárólag egészséges, betegség tüneteit nem mutató gyermek látogathatja, a nevelésben, az óvoda működtetésében csak egészséges dolgozó vehet részt. A szülő ill. dolgozó köteles az óvodát értesíteni, ha gyermekénél ill. dolgozónknál koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van!

A gyermekek érkezésének, hazavitelének, szülők benntartózkodásának rendje:

Kérjük a szülőket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a gyermekeket reggel 9 óráig hozzák be intézményünkbe!

 • Kérjük, hogy a csoportosulásokat kerüljék és minél hamarabb hagyják el az intézmény területét!
 • Amennyiben a gyermek, felnőtt testhőmérséklete a 37,3 fok fölött van, nem jöhet be az intézménybe.
 • A nevelési év első félévében semmiféle külön foglalkozást (judo, hittan, vitamin-torna) nem szervezünk intézményünkben.

Az óvodát először igénybe vevő új gyermekekre, és a gyermeket óvodába hozó/óvodából elvivő felnőttekre vonatkozó szabályok:

 • A beszoktatás napjaiban egy felnőtt jöhet be a gyermekkel, lázmérés, kézfertőtlenítés, és cipő fertőtlenítés után maszk használattal!
 • A beszoktatás ideje 2 nap, a harmadik naptól a gyermek óvodapedagógusa vagy dajkája kíséri a gyermeket csoportjához.
 • Hazavitelkor az érkező szülő, nagyszülő az érkezéskor leírt protokoll szerint lemehet gyermekéért a csoportig.

A többi gyermekre (nagy-, és középső csoportos korú) és a gyermeket óvodába hozó/óvodából elvivő felnőttekre vonatkozó szabályok:

 • Szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe!
 • A főbejáratnál a szélfogóban óvodánk pedagógusa vagy dajkája fogadja a gyermeket ill. adja át a gyermeket hazavitelkor!

Kérjük otthoni játékot, plüssöket ne hozzanak be az óvodába (kivéve kicsik „alvótársa”).

A gyermekek hiányzásának kezelése

Azon gyermekeknek a hiányzását, akik akut betegséggel voltak távol az intézménytől és orvosi igazolással rendelkezik, igazoltnak tekintjük!

Hatósági karanténba került gyermek esetén igazoltnak tekintjük a hiányzást.

Egyéb esetekben a gyermekek hiányzását az eddigi rendben igazoljuk.

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók

A gyermekek étkeztetése az eddigiek szerint zajlik, az evőeszközök, tányérok, poharak fertőtlenítő mosogatását a konyhai dolgozó végzi. Az étkeztetést végző dolgozók vírusölő hatású kézfertőtlenítőt használnak.

Hiányzás esetén az étkezés lemondása elektronikus úton (e-mail) történik az alábbi e-mail címekre:

holdfeny.titkar@holdfenyovi.t-online.hu

holdfenyovi@holdfenyovi.t-online.hu

Végső esetben, amennyiben nincs online hozzáférés, akkor a következő telefonszámokon:

20/391 6984; 23/423 014.

Mindkét esetben előző munkanap 9:00 óráig tudjuk a jelzéseket figyelembe venni.

Ugyanilyen módon kérjük jelezni a hiányzást követő visszatérést.

Szeretettel várjuk óvodásainkat!

 

Budaörs, 2020.09.03.

Maksainé Gecse Erika

intézményvezető

 

A fenti tájékoztatónál részletesebb információkat az alábbi dokumentum tartalmazza!

A Holdfény Utcai Óvoda intézményi protokollja a 2020-21-es nevelési évre a járványügyi készenlét idején: Intézményi protokoll 2020.09.03-tól

 

PostHeaderIcon Mesevár kiadvány

Mesevár – Budaörsi óvodák bemutatkozója 2020/2021

mesevar2020_kicsi

PostHeaderIcon GYERMEKÉTKEZTETÉS

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy aki a 2020. március hónapról – 12 nap zárva tartás – jóváíró számlát kér (visszautalást) , az jelezze a holdfeny.maksaine@holdfenyovi.t-online.hu e-mail címen.

2020.04.02.

 

Tisztelettel:

Maksainé Gecse Erika

intézményvezető

 

 

Kedves Szülők!

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló a 13/2012. (IV.27.), 35/2012. (X.02.), 40/2012. (XI.12.), 54/2013. (XII.21.), 42/2014. (XII.18.), 17/2017. (IV.28.), 14/2018. (V.31.) és a 25/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint

2020. január 01. napjától a gyermekétkeztetés díja megváltozik, a háromszori étkezés díja nettó 409 Ft./nap lesz.

Kérjük önöket, hogy amennyiben folyó hó 5-ig nem kapják meg a gyermekük számláját, minden esetben szóljanak óvodatitkárunknak.

 

Tisztelettel:

Maksainé Gecse Erika

intézményvezető

PostHeaderIcon Holdfényoviért Alapítvány

Tisztelt Szülők!

Az előző évi alapítványi támogatásokból 2018. márciusában vásároltunk két darab kiváló minőségű futóbiciklit, illetve az Alapítványunk alaptőkéjét emeltük a fennmaradó összeggel.

Köszönettel: Urainé Pócsik Adrienne

 

A továbbiakban is számítunk támogatásukra, amit a

10918001-00000081-43510019 számlaszámra tudnak utalni. :)

                                                 Köszönettel: Urainé Pócsik Adrienne

                                                                           kuratórium elnöke

 

 

A „HOLDFÉNYOVIÉRT” ALAPÍTVÁNY-ról

Tisztelt Érdeklődők!

A Holdfényoviért Alapítvány az alábbi célok megvalósítása érdekében jött létre:

 1. Tehetséggondozás, vagyis felismerni a gyermekek tehetségének különböző megjelenési formáit, gondozni a kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztési szükségleteit, illetve ehhez kapcsolódóan olyan foglalkozási, nevelési lehetőségek biztosítása, amelyek segítenek e tehetséggondozás megvalósításában.
 2. Az alulteljesítő gyermekek felzárkóztatása, képességeik maximális kibontakoztatása érdekében, ehhez igazodva egyéni foglalkozás keretében végzett képességfejlesztés, személyre szabott igények alapján.
 3. A gyermekek pozitív én-tudatának kialakítása és erősítése.
 4. Az óvodán kívüli programok támogatása.
 5. A művészeti neveléshez kapcsolódó pályázatok díjazása, meghívott művészek tiszteltdíja.
 6. További, az óvodai nevelést kiegészítő programok szervezésének és eszközök beszerzésének támogatása, különös tekintettel:
  • óvodai bel- és kültéri képességfejlesztő eszközök felújítása, pótlása
  • nevelőmunkát segítő taneszközök pótlása
  • szakkönyvek vásárlásának támogatása
  • hátrányos helyzetű gyermekek étkezési, sport és kulturális támogatása

Az alapítvány nyílt, azaz ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és anyagilag támogatni kívánja.

Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, amelynek elnöke Urainé Pócsik Adrienne (Adri néni), tagjai Hoffmann Dóra (Dóri néni), Géressy Erika (Erika néni), Geller Katalin (Katika), Lukács-Balog Orsolya szülő.

A felügyelőbizottság tagjai: Kiss Anikó (Anikó néni), Bárdosi Tímea (szülő), Gergácz Lili (szülő)

Tájékoztatás az adományozás pénzügyi vonzatairól

 Az alapítvány fő bevételei a magánszemélyek adományain túl alapvetően két forrásból tevődnek össze, egyik a magánszemélyek SZJA-jának 1%-a, másik a cégek támogatása (ezek a legkedvezőbbek adózási oldalról).

1) A magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott része (1+1%) felajánlható civil szervezeteknek. Az 1%-os felajánlások befogadásának feltételei a fogadó szervezetnél a legalább 2 éves bejegyzett, köztartozá- mentes működés, így erre Alapítványunknál csak a bejegyzést követő 2. adóévtől, azaz 2017-től  lesz lehetőség.

2) A létrehozandó alapítványnak adott támogatás a gazdasági társaságnak minősülő támogatónál a társasági adóban elismert költségnek minősül, vagyis költségként leírható amennyiben a támogatott szervezet erről a törvényben maghatározott igazolást kiállítja.

 Jelenleg az alapítvány az alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyonból gazdálkodik. Aki az alapítvány munkáját támogatni kívánja, a 2015. június 11-i óvodai sportnap keretében 1000, 2000 és 5000 Ft értékben támogatói jegyeket vásárolhat.

Az alapítvány számlájára 2015 szeptemberétől lehet utalni.

 Segítő támogatásukat megköszönve: a Holdfényoviért Alapítvány kuratóriuma