Fotóalbumok
Elérhetőségeink

Holdfény Utcai Óvoda
Intézményvezető:

Maksainé Gecse Erika
Telefonszám:
20/391-6984
23/423-014
23/423-238
E-mail címe:
holdfenyovi@holdfenyovi.t-online.hu
holdfeny.maksaine@holdfenyovi.t-online.hu
holdfeny.titkar@holdfenyovi.t-online.hu

Térkép

2040 Budaörs Holdfény utca 31 nagyobb térképen való megjelenítése

Bejegyzések ‘Hírek’ kategóriában

PostHeaderIcon GYERMEKÉTKEZTETÉS 2020

Kedves Szülők!

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló a 13/2012. (IV.27.), 35/2012. (X.02.), 40/2012. (XI.12.), 54/2013. (XII.21.), 42/2014. (XII.18.), 17/2017. (IV.28.), 14/2018. (V.31.) és a 25/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint

2020. január 01. napjától a gyermekétkeztetés díja megváltozik, a háromszori étkezés díja nettó 409 Ft./nap lesz.

Kérjük önöket, hogy amennyiben folyó hó 5-ig nem kapják meg a gyermekük számláját, minden esetben szóljanak óvodatitkárunknak.

 

Tisztelettel:

Maksainé Gecse Erika

intézményvezető

PostHeaderIcon 2020. januári és februári programok, események

2020.01.31. (péntek)

Bölöni Réka mese előadásai: „A három kívánság” és „A három kismalac”

(Helyszín: tornatermünk)

 

2020.02.04. (kedd)

Óvodai FARSANG

Vendégünk a Zenebona Társulat

 

2020.02.10. (hétfő) 17:00 óra

Szülői értekezlet a Felhőcske csoport részére

 

2020.02.11. (kedd) 17:00 óra

Szülői értekezlet a Napocska csoport részére

 

2020.02.12. (szerda) 10:00 óra

Bonbon Matiné

(Napocska csoport, valamint a Felhőcske és a Holdacska csoport nagycsoportosai)

 

2020.02.12. (szerda) 17:00 óra

Szülői értekezlet a Holdacska csoport részére

 

2020.02.13. (csütörtök) 17:00 óra

Szülői értekezlet a Csillag csoport részére

PostHeaderIcon GYERMEKÉTKEZTETÉS

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. szeptemberétől a gyermekétkeztetésről szóló számlákat elektronikus úton továbbítjuk az Önök által előzetesen megadott e-mail címre.

Továbbá tájékoztatjuk arról, hogy a számlát a számla fejlécében megjelölt bankszámlára történő  átutalással rendezheti. Kérjük, a közleménybe gyermekük nevét és a gyermek számlájának számát szíveskedjenek feltüntetni.

Az étkezéssel, az étkezési térítési díj befizetéssel kapcsolatos kérdésekkel óvodatitkárunkhoz forduljanak.

Amennyiben szükséges, kérésükre továbbra is biztosítjuk a számlákat nyomtatott formában is.

 

Köszönettel:

Maksainé Gecse Erika

Intézményvezető

 

Kedves Szülők!

A gyermekvédelmi törvény szerint ingyenes étkeztetést biztosítunk az alább felsorolt esetekben.

Ennek feltétele a szülői nyilatkozat megléte.

A szülői nyilatkozatot az ingyenességet nem igénylőknek is le kell adniuk, ebben az esetben a nyilatkozat 1a és 1b pontját szíveskedjenek kitölteni.

 

Tisztelettel:

Maksainé Gecse Erika

intézményvezető

 

Gyvt.

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették.

 

Nyilatkozat: Nyilatkozat – gyermekétkeztetés

PostHeaderIcon Gyermekjogi fogadóóra

Gyermekjogi fogadóóra és jogsegély Budaörsön
A Hintalovon Alapítvány az angolszász típusú „child advocacy”, azaz gyermekjogi képviselet elveinek megfelelően működik. Ez azt jelenti, hogy bárki is keresi meg a szervezetet azzal, hogy gyermekjogok sérülnek egy ügyben, ők nem a hozzájuk forduló felnőttet tekintik kliensnek (tehát nem az ő érdekeit képviselik), hanem minden esetben azét a gyerekét (azokét a gyerekekét), akiket az ügy érint.
A fogadóórákon 3 fő vesz részt, egy alapítványi munkatárs, egy ügyvéd és egy adminisztrátor, segítő.
A fogadóórák időpontjai és helyszínei 2020-ban:
2020. január 23. 14:00-17:00 óra, Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája (2040 Budaörs, Rózsa utca 17.)
2020. február 20. 14:00-17:00 óra, Budaörsi Csicsergő Óvoda 2040 Budaörs, Clementis L. u. 3.)
2020. március 19. 14:00-17:00 óra, Kamaraerdei Óvoda (2040 Budaörs, Beregszászi u. 2.)
2020. április 23. 14:00-17:00 óra, Holdfény Utcai Óvoda (2040 Budaörs, Holdfény u. 31.)
Időpontot foglalni előzetesen a gyermekjog@hintalovon.hu e-mail címen lehet, de természetesen
bejelentkezés nélkül is várunk minden érdeklődőt.

PostHeaderIcon Állás

A Holdfény Utcai Óvoda az alábbi pályázatot hirdeti meg:

 

Gyógypedagógus – autizmus spektrum pedagógiája szakirány

beadási határidő: 2020. február 15.

részletek: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=z1cd8id7j1

PostHeaderIcon Holdfényoviért Alapítvány

Tisztelt Szülők!

Az előző évi alapítványi támogatásokból 2018. márciusában vásároltunk két darab kiváló minőségű futóbiciklit, illetve az Alapítványunk alaptőkéjét emeltük a fennmaradó összeggel.

Köszönettel: Urainé Pócsik Adrienne

 

A továbbiakban is számítunk támogatásukra, amit a

10918001-00000081-43510019 számlaszámra tudnak utalni. :)

                                                 Köszönettel: Urainé Pócsik Adrienne

                                                                           kuratórium elnöke

 

 

A „HOLDFÉNYOVIÉRT” ALAPÍTVÁNY-ról

Tisztelt Érdeklődők!

A Holdfényoviért Alapítvány az alábbi célok megvalósítása érdekében jött létre:

 1. Tehetséggondozás, vagyis felismerni a gyermekek tehetségének különböző megjelenési formáit, gondozni a kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztési szükségleteit, illetve ehhez kapcsolódóan olyan foglalkozási, nevelési lehetőségek biztosítása, amelyek segítenek e tehetséggondozás megvalósításában.
 2. Az alulteljesítő gyermekek felzárkóztatása, képességeik maximális kibontakoztatása érdekében, ehhez igazodva egyéni foglalkozás keretében végzett képességfejlesztés, személyre szabott igények alapján.
 3. A gyermekek pozitív én-tudatának kialakítása és erősítése.
 4. Az óvodán kívüli programok támogatása.
 5. A művészeti neveléshez kapcsolódó pályázatok díjazása, meghívott művészek tiszteltdíja.
 6. További, az óvodai nevelést kiegészítő programok szervezésének és eszközök beszerzésének támogatása, különös tekintettel:
  • óvodai bel- és kültéri képességfejlesztő eszközök felújítása, pótlása
  • nevelőmunkát segítő taneszközök pótlása
  • szakkönyvek vásárlásának támogatása
  • hátrányos helyzetű gyermekek étkezési, sport és kulturális támogatása

Az alapítvány nyílt, azaz ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és anyagilag támogatni kívánja.

Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, amelynek elnöke Urainé Pócsik Adrienne (Adri néni), tagjai Hoffmann Dóra (Dóri néni), Géressy Erika (Erika néni), Geller Katalin (Katika), Lukács-Balog Orsolya szülő.

A felügyelőbizottság tagjai: Kiss Anikó (Anikó néni), Bárdosi Tímea (szülő), Gergácz Lili (szülő)

Tájékoztatás az adományozás pénzügyi vonzatairól

 Az alapítvány fő bevételei a magánszemélyek adományain túl alapvetően két forrásból tevődnek össze, egyik a magánszemélyek SZJA-jának 1%-a, másik a cégek támogatása (ezek a legkedvezőbbek adózási oldalról).

1) A magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott része (1+1%) felajánlható civil szervezeteknek. Az 1%-os felajánlások befogadásának feltételei a fogadó szervezetnél a legalább 2 éves bejegyzett, köztartozá- mentes működés, így erre Alapítványunknál csak a bejegyzést követő 2. adóévtől, azaz 2017-től  lesz lehetőség.

2) A létrehozandó alapítványnak adott támogatás a gazdasági társaságnak minősülő támogatónál a társasági adóban elismert költségnek minősül, vagyis költségként leírható amennyiben a támogatott szervezet erről a törvényben maghatározott igazolást kiállítja.

 Jelenleg az alapítvány az alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyonból gazdálkodik. Aki az alapítvány munkáját támogatni kívánja, a 2015. június 11-i óvodai sportnap keretében 1000, 2000 és 5000 Ft értékben támogatói jegyeket vásárolhat.

Az alapítvány számlájára 2015 szeptemberétől lehet utalni.

 Segítő támogatásukat megköszönve: a Holdfényoviért Alapítvány kuratóriuma

Látogatottság

Mai látogatók száma: 29

Összes látogató: 36611

Jelenlévő látogatók száma: 0